kfop 2 2 3 vekop 16 2016 00001 c fekvo nyomdai

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16-2016-00001

„Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében”

Projektgazda: Nemzeti Védelmi Szolgálat

A projekt támogatási keretösszege: 5 milliárd Forint, melyből a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre eső költségkeret 374.244.400 Forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

A projekt megvalósítás módja: konzorciumi formában megvalósuló projekt, a megvalósításban az Egyetemen kívül konzorciumvezetőként a Nemzeti Védelmi Szolgálat, konzorciumi partnerként a Belügyminisztérium, Nemzetközi Oktatási Központ és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vesz részt.

A projekt stratégiai céljaként a korrupció visszaszorítását komplex módon, a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) és a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás) eszköztárát használva kívánja elérni.

Az NKE a mindenkori kormányzat számára, annak megrendelői igénye szerint biztosítja a szükséges közszolgálati szakemberállományt az alap, mester, PhD képzések, a szakirányú továbbképzések, valamint az országos közszolgálati továbbképzési rendszer keretében. Az intézmény kutatói munkája a modern állam és a hozzá kapcsolódó versenyképes tudást koncentrálja, elérését és fenntartását elősegíti, támogatja. A projekt megvalósítása során az NKE felel a Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések keretében lebonyolítandó új és meglévő továbbképzési programok fejlesztéséért és lebonyolításáért, valamint számos kutatást végez az integritásszemlélet erősítése és antikorrupciós témában.

A projekt megvalósítása során az Egyetem vállalja:

 • 5 db közszolgálati továbbképzési program fejlesztését,
 • 3 db hivatásetika, integritás képzési módszertan kidolgozását,
 • 3000 fő közszolgálati tisztviselő bevonását a hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzésekbe,
 • 200 fő bevonását közszolgálati tisztviselők integritás tanácsadók, szakirányú továbbképzésébe
 • 150 fő bevonását szakirányú képesítéssel rendelkező integritás tanácsadók továbbképzésébe
 • 7 db összefoglaló antikorrupciós tanulmány kidolgozását, melynek témakörei:
 1. Az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, valamint a fegyelmi eljárás tapasztalatai.
 2. Az etikai kódex(ek) érvényesülése a kormánytisztviselők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a köztisztviselők körében.
 3. Az államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos  elemzése.
 4. Az antikorrupciós továbbképzések felülvizsgálata.
 5. Esettanulmányok, jogesetek és nemzetközi példák elemzése.
 6. Integritás tanácsadói tevékenység vizsgálata.
 7. Korrupciós kockázatok felmérése a rendvédelmi szervek körében.