A Projektirányítási Főbizottság


A Projektirányítási Főbizottság (PFB) a projektszponzor stratégiai felügyeletét támogató testület, mely a KÖFOP projektek stratégiai szintű felügyeletének szintjén döntés-előkészítést, valamint a projektek előrehaladásának megfelelőségét, nyomon követését és monitoring tevékenységét végzi.

A PFB elnöke a projekt szponzor.

A PFB tagjai:

- a rektorhelyettesek,

- a gazdasági főigazgató,

- a főtitkár,

- a projekt szakmai vezetők.

A PFB titkárát a projekt szponzor jeIöIi ki.