A Projektirányító Bizottság


A Projekt Irányító Bizottság (PIB) a projekt szakmai vezetője által működtetett testület, amely a projekttevékenységek folyamatos projekt megfeIelőségi vizsgálatát végzi a TSZ alapján, illetve szükség szerint intézkedéseket hoz a projekt-megfeIelőség biztosítása érdekében.

Az Egyetem által és önállóan és konzorciumi formában megvalósuló projektekre külön PIB-ek kerülnek létrehozásra.

A PIB elnökét munkája ellátásában az általa kijelölt titkár támogatja.

A PIB tagjai:

- az adott projekt szakmai vezetője,

- az adott projekt szakmai vezetőjének helyettese

- az alprojekt szakmai vezetői,

- az adott projekt projektmenedzsere, alprojektmenedzserei,

- az adott projekt projekt pénzügyi vezetője, alprojekt pénzügyi vezetői,

- projekt jogi vezetője,

- projekt személyügyi vezetője,

- karok delegált képviselői

- a PIB elnöke által meghívott egyéb résztvevők.

A PIB tagjai: saját felelősségi területükön tájékoztatási, jelentéstételi és intézkedési kötelezettséggel vesznek részt a PIB munkájában.